Main Menu

 

 

トップページ > 活動史(20世紀) > 喜劇映画研究会 1992年 淀川長治映画塾 第V期
喜劇映画研究会 1992年

淀川長治映画塾 第V期
"スラップスティック・コメディを語る"

 

【期 間】第1回 1992年4月25日(土)
     第2回 1992年5月23日(土)
【場 所】アテネ・フランセ
          文化センター
【協 力】喜劇映画研究会

1991年2月に開講した『淀川長治映画塾』の第5期。
スラップスティック・コメディということで、全面的に当会が協力した。

 

 


上映作品

第1回
第2回
   他